ทาวเวอร์เบียร์

ทาวเวอร์เบียร์มีความจุขนาด 3 ลิตร กับ 5ลิตร 
ทาวเวอร์ใส่เหล้ามีความจุ 1.2 ลิตร  

Visitors: 52,819